10.11.2016

Порядок розгляду звернень працівниками прокуратури в умовах законодавчих змін

Із прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру» та внесенням змін до Конституції України суттєво змінилися повноваження органів прокуратури.


Так, прокуратура позбавлена права проводити перевірки за заявами та скаргами, які вирішувалися в межах цієї функції шляхом витребування матеріалів, призначення ревізій, виділення спеціалістів, отримання доступу до документів, відібрання пояснень осіб, винесення документів прокурорського реагування.


Представницька функція органів прокуратури також обмежена, оскільки відповідно до ст. 131-1 Конституції України прокурор здійснює лише представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.


Водночас, на органи прокуратури України покладено функції підтримання публічного обвинувачення в суді, а також організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.


Крім того, прокуратура, відповідно до вимог чинного законодавства, продовжує виконувати функції досудового розслідування, а також нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, до початку функціонування органів, яким законом будуть передані ці функції.


Однак, до прокуратури Хмельниччини продовжує надходити значна кількість звернень, вирішення яких не входить до її компетенції.


За відсутності передбачених законом повноважень щодо розгляду певного кола питань, порушених у зверненнях, упродовж 10 місяців 2016 року понад 3 тисячі звернень направлено до інших відомств, що складає половину із числа розглянутих звернень органами прокуратури області.


Вивчення таких звернень, перенаправлення до уповноважених органів, письмове інформування прокуратурою заявників займає не лише дорогоцінний час громадян, а й позбавляє їх можливості оперативного поновлення порушених прав.


Тому, насамперед заявникам перед поданням відповідної заяви чи скарги необхідно визначитися, до компетенції якого органу влади, контролю чи місцевого самоврядування належить вирішення тих чи інших питань.


При цьому слід мати на увазі, що прийняті органами державної влади, місцевого самоврядування, контролюючими та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або їх посадовими особами рішення за зверненнями громадян можна оскаржити до відповідного органу вищого рівня або до суду.


У судовому порядку можуть бути вирішені практично всі спори, які виникають у суспільних відносинах, а також оскаржені рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, якими порушені права, свободи або інтереси громадянина.


Крім того, діє Закон України «Про безоплатну правову допомогу», на підставі якого певним категоріям осіб (стаття 14) послуги надає Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області у складі чотирьох місцевих центрів: Хмельницького, Кам’янець-Подільського, Шепетівського та Старокостянтинівського.


Також, контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.


І, насамкінець, звертаючись із письмовою заявою до прокуратури, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, обов’язково зазначати прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Слід також пам’ятати, що письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.
 
Прес-служба прокуратури Хмельницької області

кількість переглядів: 1394