1. Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
2. Критерії виставлення балів
3. Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
4. Завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”
5. Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”
6. Індивідуальна програма професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”
10. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
11. Роз'яснення Щодо впровадження системи моніторингу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії «Б» і «В» у міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади
7. Методичні рекомендації щодо визначення результатів виконання завдань та затвердження висновку
8. Методичні рекомендації щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», моніторингу їх виконання та перегляду
1-10 | 11-11